91porn成人

91porn成人

故此方于升散中多用芳香辟秽之品,辛烈善走,虽有芍药、甘草,不能制之。血,有形之阴也,必赖无形之气以固之。

故用白术、茯苓益其脾土而培万物之母,用黄芩清其胎热,泻火而存胞液。白术益脾,脾主肌肉,故以白术倍之。

钱氏谓独有肾脏无证,此大不然,若腰痛喜寐,则肾之证矣。麦冬之清,所以扶其不胜之肺。

此方原为心血不足,怔忡健忘等症而设,故收敛之药不嫌太重,有桔梗载药上浮,远志开通心气,二味已足。然精得五脏之所生,而藏之肾者也,故欲藏精于肾者,必调五脏,五脏盛而精生矣。

若造次不察病理,非惟无益,而又害之矣。土性可以益脾,久于薪火,可以温中,脾胃虚弱者,药内宜加叙曰∶食以养生,夫人之所急也。

经曰∶壮者气行则愈,怯者着而成病。仓公视之曰∶食膈病也,作下气汤以饮之。

Leave a Reply